Kde to funguje?

HISTORIE

Projekt S.O.L.E. by CoEdu v českých základníchobr1 školách vznikl jako aktivita skupiny nadšenců, manažerů z firem, absolventů programů Koučink Centra a zástupců CoEdu.

2012 jsme poprvé viděli video Sugaty Mitry a začali šířit mezi přátele a lidi se zájmem spolupracovat na projektu

2013 leden se ustavil projektový tým a byly zahájeny přípravné práce, včetně kontaktování potenciálních zájemců / ředitelů ZŠ / rodičů

2013 květen jsme se osobně s panem Mitrou setkali a navázali osobní vztah

2013 květen začaly stavební úpravy na dvou školách s cílem vybudovat vzorové buňky. Zároveň se rozběhla příprava učitelů a překládala se metodika z AJ.

2013 listopad se první žáci v ČR, žáci 5. a 6. tříd začali učit touto metodou ve vybraných předmětech, s okamžitými pozitivními ohlasy žáků i rodičů. Souběžně probíhalo vzdělávání učitelů v akreditovaném kurzu koučování MŠMT s názvem Akreditovaný profesionální kouč (APK).

2013 listopad se stal projekt součástí mezinárodní stránky SOLE

2013 – 2014 školní rok jsme rovněž vyvíjeli a testovali metodiku měření výsledků v oblasti znalostí a klíčových kompetencí.

2013 prosinec byly výsledky prezentovány na 9. mezinárodní konferenci o koučinku v Praze pořádané Koučink Centrem.

2014 v průběhu roku byl projekt představen na konferencích v Praze, Brně, v TV SK a v HN ČR.

Na základě prvních měřitelných výsledků jsme na konci školního roku 2014 potvrdili účinnost systému SOLEbyCoEdu. V průběhu školního roku 2013 – 2014 jsme rovněž vyvíjeli a testovali metodiku měření výsledků v oblasti znalostí a klíčových kompetencí.

SOUČASNOST

Aktuálně je v projektu zapojena skupina dobrovolníků a dvě základní školyZŠ Mnichovice u Prahy a ZŠ Měsťanská Brno . Celkem 5 tříd, páťáků a šesťáků, které od září 2013 testují metodiku SOLE v reálných podmínkách.

Pro stávající školní rok 2014/2015 se všichni učitelé rozhodli pokračovat ve výuce svých předmětů. Na Měšťanské v 7. ročníku. V 6. ročníku budou danou výuku opět učit novou metodou a navíc bude tato nová metoda aplikována v 6. třídách do hodin fyziky a hudební výchovy. V Mnichovicích obě bývalé páté třídy, nyní šesťáci, pokračují ve výuce a v letošních pátých třídách bude probíhat SOLE metodou 5. A a 5. B ve Vlastivědě a Přírodopisu. Více informací na www.zsmestanska.cz.

HLEDÁME

Hledání strategického finančního partnera, který by nám pomohl s vybudováním 10ti vzorových krajských „středisek SOLE“. Střediskem rozumíme nadšenou ZŠ, na které běží projekt SOLE a kam se mohou podívat další zájemci o využití této metodiky.

Kromě těchto středisek potřebujeme vybudovat profesionální zázemí s týmem připraveným realizovat vysoké ambice našeho projektu – zavést metodiku SOLE na 100 ZŠ s dlouhodobou vizí 1000 ZŠ.

Napsat komentář