Rodiče

Co je to vlastně ta SOLE metoda?

obr3Základem je podpora kooperativní výuky s využitím internetu a zvídavých otázek. Metodu SOLE jsme obohatili o koučovací přístup učitele. Role učitele je modifikována z nositele know-how do role přátelského facilitátora a kouče. Při výuce žáci nenásilně naplňují stanovené klíčové kompetence. Učí se spolupracovat v týmu, pracovat s informacemi, vystupovat před publikem, lépe se vyjadřovat, nememorovat, ale přemýšlet o věcech, pochopit a zapamatovat si látku, řešit problémy. Výchova oslazená zábavou a fantazií pomáhá žákům nenásilně přebírat zodpovědnost za svůj rozvoj a podporuje radost z učení se.

obr2Tato nová metoda výuky je založena na výzkumu a praktických experimentech z celého světa realizovaných od roku 1999 panem Sugatou Mitrou. Základy položil v Indii v projektu pod názvem Hole in the Wall.


 

 

 

Mitra za metodu SOLE obdržel cenu TED PRICE 2013. Více

 

Další informace o SOLE

Jak se může naše škola připojit?

Řekněte o metodě ve vaší škole řiditeli. Můžete použít přiloženou prezentaci. Můžete nás kontaktovat a pomůžeme vám s představením SOLE. Informace pro školy.

Kde to funguje?

 

 

Napsat komentář