Škola

Vítáme všechny školy a zájemce, kteří chtějí učit moderně a změnit způsob myšlení o výuce. Podpoříme vás ze všech sil.

obr5

Proč využívat SOLEbyCoEdu?

Klíčové kompetence (kompetence k učení ,k řešení problémů, komunikativní, sociální a personální, občanská, pracovní) se prolínají celou vaší výukou.

Učitel využívá koučovací přístup k dětem, učitel je kouč a mentor.

Děti si více zapamatují a výuka je baví.

Jak začít?

Stačí mít chuť, elán a kontaktovat nás.

Poskytneme know-how:

 1. metodiku SOLE
 2. certifikační kurz
 3. „průvodce“ pro tvorbu vyučovací hodiny
 4. ukázkové hodiny na školách, kdy supervizor, učitel a potenciální učitel SOLE připraví hodinu, učitel odučí a předají si zpětnou vazbu
 5. schůzky s učiteli o rozvíjení metodiky SOLE a výměně zkušeností

 

Je důležité:

 1. absolvovat certifikační kurzu
 2. mít třídu pro výuku SOLE
 3. počítače (6 – 7 ks) s velkou obrazovkou (LCD monitorem)
 4. poskytnout zpětnou vazbu o výuce
 5. sdílení dobré praxe na osobních schůzkách učitelů (plánovány čtvrtletně)
 6. propagovat SOLE na dni Otevřených dveří

Napsat komentář