Projekt SOLE v českých základních školách.

 

Tento projekt vychází z metodiky SOLE, za kterou pan Sugata Mitra obdržel cenu TED 2013.

 Základním záměrem projektu je uvádět do českých ZŠ zábavnou a velmi efektivní metodu přirozeného učení pro všechny věkové kategorie od 10 let.

Zároveň posilovat schopnosti komunikace a spolupráce a motivovat k samostatnosti, zodpovědnosti a celoživotnímu učení.

 SOLE = Self Organized Learning Environment – „Samoorganizované učební prostředí“, tato metodika je založena na výzkumu a praktických experimentech z celého světa, realizovaných od roku 1999 panem Sugatou Mitrou. Vysvětlení metodiky též viz: http://www.ted.com/talks/sugata_mitra_the_child_driven_education.html

Základní princip je v kombinaci koučinku, kooperativní výuky, internetu a tzv. zvídavých otázek.

Díky tomu dochází k posilování samostatnosti a zodpovědnosti žáků za své učení.

Učitel zde nevystupuje v roli zprostředkovatele nových informací, ale jako podporovatel – facilitátor – kouč samostatného učení.

Metodika SOLE umožňuje kromě dosahované stejné, nebo větší úrovně znalostí, hlavně vyšší úroveň zpracování informací (děti kromě prostého memorování faktů o věcech přemýšlejí) a zapamatování.

Za velmi podstatný přínos této metodiky považujeme aktivaci a reálné zvyšování klíčových kompetencí dětí.

Více viz MŠMT a zde: http://cs.wikipedia.org/wiki/Kl%C3%ADčové_kompetence

Specificky to jsou spolupráce, komunikace a učení se.

 

CoEdu je občanské sdružení, jehož zakladatelé Koučink Centrum, s.r.o. a Zábavné učení, s.r.o. si kladou za cíl seznamovat zájemce z řad široké veřejnosti s koučinkem a naučit je používat koučovací přístup při práci s dětmi v rodinách, vzdělávacích zařízeních a také při vlastním rozvoji.

 

Projekt S.O.L.E. v českých základních školách vznikl jako aktivita skupiny nadšenců, manažerů z firem, absolventů programů Koučink Centra a zástupců CoEdu.

V roce 2012 jsme poprvé viděli video Sugaty Mitry.

V lednu 2013 se ustavil projektový tým a byly zahájeny přípravné práce, včetně kontaktování potenciálních zájemců / ředitelů ZŠ.

V květnu 2013 začaly stavební úpravy na dvou školách s cílem vybudovat vzorové buňky SOLE. Zároveň se rozběhla příprava učitelů a překládala se metodika z AJ.

V září 2013 se první žáci v ČR, žáci 5. a 6 tříd začali učit touto metodou ve vybraných předmětech, s okamžitými pozitivními ohlasy žáků i rodičů.

V průběhu školního roku 2013 – 2014 jsme rovněž vyvíjeli a testovali metodiku měření výsledků v oblasti znalostí a klíčových kompetencí.

Na základě prvních měřitelných výsledků (jsme si vědomi, že vzorek a způsob měření ještě nejsou zcela průkazné) jsme na konci prvního školního roku potvrdili účinnost metody SOLE.

Tyto výsledky, ale hlavně velmi pozitivní subjektivní hodnocení učitelů, žáků i rodičů, přispělo k rozhodnutí dále pokračovat na vybraných ZŠ, rozšíření počtu tříd i předmětů a k zahájení hledání strategického finančního partnera, který by nám pomohl s vybudováním 10ti vzorových krajských „středisek SOLE“.

Střediskem rozumíme nadšenou ZŠ, na které běží projekt SOLE a kam se mohou podívat další zájemci o využití této metodiky.

Kromě těchto středisek potřebujeme vybudovat profesionální zázemí s týmem připraveným realizovat vysoké ambice našeho projektu – zavést metodiku SOLE na 100 ZŠ s dlouhodobou vizí 1000 ZŠ.

 

Do září 2014 bylo, kromě finanční investice hlavního sponzora (KC) v celkové výši 530.000,- Kč, odpracováno přes 800 dobrovolnických hodin.

 

SOLE v českých základních školách

viz: https://www.facebook.com/pages/SOLE/530401840326189?fref=ts

a http://coedu.cz/sole

 

Zpracoval:

Michal Ondráček

CoEdu

Září 2014

Napsat komentář