Učíme se jinak. Co je to SOLE?

I love learning      Základem je podpora kooperativní výuky s využitím internetu a zvídavých otázek. Metodu SOLE jsme obohatili o koučivací přístup učitele. Role učitele je modifikována z nositele know-how do role přátelského facilitátora a kouče. Při výuce žáci nenásilně naplňují stanovené klíčové kompetence. Učí se spolupracovat v týmu, pracovat s informacemi, vystupovat před publikem, lépe se vyjadřovat, nememorovat, ale přemýšlet o věcech, pochopit a zapamatovat si látku, řešit problémy. Výchova oslazená zábavou a fantazií pomáhá žákům nenásilně přebírat zodpovědnost za svůj rozvoj a podporuje radost z učení se.
TED Talk

Co říkají žáci?

Líbí se mi, že pracujeme ve skupinkách a více komunikujeme. obr4
Učíme se mezi sebou domluvit.
Učíme se jinak a baví nás to.
Pracujeme na počítačích a hledáme informace k otázce, kterou nám dal pan učitel.
Příklad otázky y hodiny SOLE, ZŠ Měšťanská v hodině dějepisu: "Představte si, že byste se ocitli v době eneolitu, jak byste žili?"

Zapojte se!

Máte chuť zapojit se? Máte otázku? Pište na info@coedu.cz nebo volejte 602 220 485. Deti